Schrijfproces

Schrijven in vijf stappen

Je moet een tekst schrijven en je gaat enthousiast aan de slag. Maar helaas, je loopt al snel vast, of je bent ontevreden over het resultaat. Kortom, het is een zware opgave om een verslag, verkoopplan of brief aan een lastige klant te schrijven.

Herkenbaar? Vast wel, want schrijven is een tijdrovende klus waar je goed voor moet gaan zitten. Gelukkig is er een simpele manier om soepeler te schrijven: verdeel en heers! Het model schrijven in vijf stappen maakt schrijven eenvoudiger door het schrijfproces op te delen. De raaktaalregels voor duidelijke taal hebben we ook opgedeeld naar deze vijf stappen.

1 Doel

Stap 1 van het schrijfproces: doel & doelgroep. Je schrijft omdat je iets wilt bereiken. Stel het hoe, wat, waarom en voor wie van je tekst vast. (meer info volgt)

2 Informatie

Stap 2 informatie. Bepaal welke informatie je nodig hebt om het doel van je tekst te bereiken en verzamel deze informatie. (meer info volgt)

3 Structuur

Stap 3 structuur. Zorg voor samenhang en structuur van de tekst. Als geheel en van de afzonderlijke hoofdstukken, paragrafen en alinea’s. (meer info volgt)

4 Formulering

Stap 4 formulering. Schrijf de eerste versie – de broddelversie – van je tekst en verbeter deze net zo vaak tot je tevreden bent. (meer info volgt)

5 Eindredactie

Stap 5 eindredactie & opmaak. Verzorg illustraties, vormgeving en de eindredactie van je tekst. (meer info volgt)

Een schrijfblokkade is vaak een teken dat je te veel tegelijk doet. Schrijven bestaat namelijk uit meer dan alleen wat woorden typen. Je moet ook informatie selecteren, structuur aanbrengen en doeltreffende zinnen formuleren. Schrijven in vijf stappen deelt het schrijfproces daarom op in verschillende stappen.

Hoewel schrijven in vijf stappen het schrijfproces in duidelijke onderdelen verdeelt, zul je in de praktijk niet zo rechtlijnig te werk gaan. Tijdens het schrijven pas je bijvoorbeeld de structuur van je tekst aan. Of je komt op nieuwe ideeën, zodat je de tekst helemaal omgooit of zelfs opnieuw begint. Dat is prima, want schrijven is een creatief proces.

Als je echter ontevreden bent over het resultaat of vast komt te zitten, dan helpt het om te kijken wáár het misgaat. Schrijf je misschien voor de verkeerde doelgroep (stap 1)? Heb je niet alle benodigde informatie (stap 2)? Is de structuur van de tekst wel in orde (stap 3)? Laat de formulering van je zinnen te wensen over (stap 4)? Maakt de tekst een onrustige en slordige indruk (stap 5)? Door je goed bewust te zijn van iedere schrijfstap, zie je al snel waar het in je tekst misgaat. Als je het schrijfproces uiteenrafelt, is je schrijfblokkade dan ook snel verholpen.

Heb je de vijf stappen doorlopen? Dan is de tekst af. En nu? Blijf vooral oefenen. Met dit overzicht van het model schrijven in vijf stappen heb je ontdekt dat schrijven meer is dan lukraak wat zinnen formuleren. Door stapsgewijs te schrijven, wordt het een stuk makkelijker en leuker.

Schrijven in vijf stappen: doel – informatie – structuur – formulering – eindredactie & opmaak
%d bloggers liken dit: