top 5 verkiezingsvaagtaal

Hoewel de meeste partijen een voldoende scoren, zijn alle verkiezingsprogramma’s met een beetje extra moeite nóg leesbaarder en begrijpelijker te maken.

Hier volgen de vijf meest gebruikte trucs waarmee politici hun boodschap maskeren.

 1. Liefde voor Loze kreten
  (unieke tijden, faillissement is een leermoment, uitdaging)
 2. Overdadig veel zinnen in de lijdende vorm
  (er wordt een maatregel genomen)
 3. Grossier in containerwoorden
  (duurzaamheid, leefbaarheid, innovatie)
 4. Oubolligheid troef
  (bewerkstelligen, dit zal geschieden)
 5. Ruime slagen om de arm
  (een aantal, substantieel, aanzienlijk)

1. Liefde voor loze kreten
De politiek kent geen problemen, maar hooguit leermomenten, uitdagingen en knelpunten in het randvoorwaardelijk kader. Met dit soort dooddoeners klinkt het alsof je goed hebt nagedacht, ook al betekenen ze eigenlijk niets:

“Kennis en innovatie zijn cruciaal voor onze toekomstige welvaart en werkgelegenheid” (CDA)

Uitdagingen zoals milieuvervuiling, migratie, veiligheid, economische groei, vrede en energievoorziening…“ (CDA)

“Unieke tijden, nieuwe kansen” (PvdA)

“Faillissement is een leermoment.“ (D66)

“Groen is het meestbelovende exportartikel in een wereld die linksom of rechtsom duurzamer wordt.” (GroenLinks)

2. Overdadig veel zinnen in de lijdende vorm
Een actieve zin heeft een actor, iemand die iets doet. Wil een politicus echter in het midden laten wie verantwoordelijk is, dan gebruikt hij de lijdende vorm. Met deze zinsconstructie maakt bijvoorbeeld Groen Links de markt spontaan transparanter en worden er bij de Partij voor de Dieren ineens allerlei katten gecastreerd.

“De markt voor financiële deriviaten wordt transparanter” (Groen Links)

“Verwilderde katten (Felis catus) worden niet langer gedood, maar worden gevangen, gecastreerd of gesteriliseerd, geresocialiseerd en geplaatst in gastgezinnen…” (Partij v/d Dieren)

3. Grossier in containerwoorden
Verkiezingsprogramma’s houden van woorden die van alles kunnen betekenen. Zo moet je als partij op z’n minst duurzaam en innovatief zijn, anders tel je niet mee. En natuurlijk ben je ook voor leefbaarheid, dat spreekt voor zich. Maar ja, wat betekenen deze woorden eigenlijk? Hieronder drie
uiteenlopende visies op de veelgepropageerde duurzaamheid:

“Een volgende regering moet leiderschap tonen en de crisis gebruiken als scharnier naar een betere, duurzame toekomst.” (GroenLinks)

“Met duurzaam loopbaanbeleid en goede arbeidsomstandig-heden voorkomen we dat mensen vroegtijdig verslijten.” (PvdA)

“Overheden stimuleren, ondersteunen, spannen zich in om verantwoorde producten en diensten een goede kans op de markt te geven, kopen duurzaam in en introduceren, indien noodzakelijk, wettelijke kaders.” (ChristenUnie)

4. Oubolligheid troef
Waarom moet het toch zo formeel, stijf en saai? Waarom gebruiken politici geen gewone, alledaagse woorden? Is dat ze te min?

“De Nederlandse overheid zoekt aansluiting bij Europese initiatieven om dit te bewerkstelligen.” (ChristenUnie)

"Dit zal geschieden op basis van een jaarlijkse verbetering van het overheidssaldo…” (CDA)

“Op die manier wordt gewaarborgd dat mensen aansluiting vinden bij de arbeidsmarkt.” (D66)

5. Ruime slagen om de arm
Precies zeggen hoeveel of wat, dat is lastig in een polderdemocratie. Vandaar dat het veiliger is om een paar flinke slagen om de arm te houden:

“… en dan wordt de arbeidskorting substantieel verhoogd.” (VVD)

“De Wajong, Wet Investeren in Jongeren en de Wet Werk en Bijstand worden gestroomlijnd, waarbij het hebben van werk of scholing het uitgangspunt is.” (ChristenUnie)

“Het CDA is van oordeel dat de zich voortzettende discussie over de optimale omvang van het Nederlandse bankwezen gevoerd moet worden op basis van een aantal kwalitatieve uitgangspunten (diversificatie van activiteiten, verantwoord risicoprofiel).“ (CDA)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>