Tagarchief: politicus

Grondwet vaagtaal?

Artikel 1 van de grondwet luidt:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Discriminatie mag niet. Dat is duidelijke taal. Toch blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van de Raad van State dat ook duidelijke taal ruim geïnterpreteerd kan worden. Het Nederlands Dagblad schrijft hierover:

‘Het moet mogelijk blijven voor christelijke scholen om praktiserende homoseksuele docenten te weren, als hun gedrag in strijd is met de grondslag.’

En dat is al een stuk onduidelijker. Uiteraard vindt geen enkele ouder het prettig als een homoseksuele docent voor de klas van zoon of dochter ligt te vrijen met zijn partner. Net zomin als een ouder het prettig vindt als de juf het met de meester doet tijdens de biologieles. Een docent die op school seksueel praktiserend is, hoort daar niet thuis, homoseksueel of niet. Voor al het andere is artikel 1 van de grondwet overduidelijk. Daar helpt geen lieve grondslag tegen.

Balkenende: angstretoriek en terrorismeclichés

Gisterenavond sprak Balkenende bij Knevel en Van den Brink over het belang van de Europese verkiezingen: zowel terroristen als de klimaatverandering hebben zonder Europa vrij spel. Kennelijk ziet Balkenende de toekomst angstaanjagend somber in, en is een stem voor Europa de enige manier om dit naderende onheil af te wenden.

In zijn NOS-blog roept Balkenende op om eerlijk over de voor- en nadelen van Europa te spreken. Toch weet hij alleen wat voordelen op te sommen. Bij Knevel en Van den Brink gaat hij nog een stapje verder: kritiek op Europa mag, zolang het maar positief is. Europa heeft ons immers vrede gebracht na de zwartste bladzijde uit de Europese geschiedenis. Met dit opgeheven vingertje maakt Balkenende ons wijs dat een negatieve houding jegens Europa onvermijdelijk tot rampspoed en oorlog leidt.

Het argument van Balkenende om voor Europa te stemmen leunt zwaar op het angstcliché van terrorisme en rampzalige klimaatveranderingen. Voor dit non-argument krijgt Balkenende de eerste rode vaagtaalkaart. Immers, van een premier mag je toch wel betere argumenten verwachten. In het geval van Europa zou dat niet zo moeilijk moeten zijn.

Flapdrol

‘In mijn perceptie vertoont de heer Koenders uiterlijke kenmerken van een menselijk uitwerpsel van een minder vaste substantie dan gebruikelijk.’

Dat zou vaagtaal zijn, maar gelukkig praat Jan Marijnissen duidelijke taal. Hij maakte Bert Koenders, minister van ontwikkelingssamenwerking, uit voor flapdrol. Of is ‘flapdrol’ ook vaagtaal? Waarom Koenders namelijk een flapdrol zou zijn, dat zei Marijnissen er niet bij. Was het om hetgeen Koenders zei of misschien omdat zijn haar niet goed zat?

Zo kan zelfs een krasse uitspraak toch vaagtaal zijn. ‘Ik vind u een flapdrol omdat u te weinig opkomt voor ontwikkelingslanden.’ Dat zou duidelijke taal zijn geweest. Een losse flapdrol, dat is alleen maar een onbeleefde losse flodder.