Tagarchief: onderwijs

Cruciale mama Van Bijsterveldt voor de klas

Ouders moeten meer betrokken worden bij het onderwijs van hun kinderen. Sterker nog, ouders zijn cruciaal voor het onderwijs van hun kinderen. Dat meldt minister Van Bijsterveldt in een brief aan de Tweede Kamer. Dat klinkt goed. Dat klinkt logisch. Wie kan daar tegen zijn? Niemand toch? Maar hoe ver moet je gaan in deze betrokkenheid? Heel ver, vindt Van Bijsterveldt: ‘ouders moeten hun talenten en deskundigheid inzetten om het onderwijs te verrijken‘.

Verplichte niet-vrijblijvende overeenkomst

Aha, kennelijk zijn didactische kwaliteiten iets wat iedere ouder automatisch bezit. Daarvoor hoef je echt geen jarenlange pabo-opleiding te volgen of een onderwijsbevoegdheid te hebben. Even een sollicitatiegesprekje bij Van Bijsterveldt, even de ‘niet-vrijblijvende overeenkomst’ ondertekenen, en aan de slag.

Het onderwijs is enige tijd geleden overgedragen aan een daarvoor heel handig instituut: de school. Ik moet er niet aan denken dat Anne’s vader– een contactschuwe bêta – mijn kinderen voortaan rekenles geeft. Of dat Kevin’s moeder – die zo graag naar Tien voor Taal kijkt – mijn kinderen de deetjes en de teetjes gaat uitleggen. En ik hou mijn hart vast bij de gedachte dat Jenny’s vader voortaan wekelijks naar het zwembad scheurt met mijn kinderen in zijn prehistorische volkswagenbusje omdat de schoolbus is wegbezuinigd…

Pas op, bezuinigingsgevaar!

Ouders betrekken bij het onderwijs en de opvoeding van hun kinderen. Daar is geen weldenkend mens tegen. Echter, stiekem hevelt van Bijsterveldt zo taken van het onderwijs naar de ouders. Haar oproep is niets meer en niets minder dan de aankondiging van verdere bezuinigingen op het onderwijs, verstopt achter ‘aandacht voor de kinderen’ en onder het mom van ‘normen en waarden’. Tegelijkertijd is het een ferme stap terug voor de emancipatie van de vrouw. Want wie zal leesmoeder, luizenmoeder of biepmoeder worden?

Natuurlijk bemoei ik mij met de opvoeding en het onderwijs van mijn kinderen. Van de overheid verwacht ik echter goede scholen en goede leraren. Precies zoals de kreet ‘Nederland kennisland’ suggereert. Laat die 130 kilometer per uur maar zitten, da’s niet zo relevant. Gebruik dat geld voor echt belangrijke zaken.

Jawel, we gaan slimmer werken

Veel hoop op verbetering is naïef, want in de ‘tekortsectoren’ gaat Van Bijsterveldt de boel ‘slimmer’ aanpakken, zodat ‘we met minder mensen hetzelfde werk kunnen doen’, zei ze vannochtend op de radio. En daar zit de crux. Want wat is er nodig om slimmer te werken? Juist, beter onderwijs.

Beleidsresistent beleid?

Het nieuwe jaar is al weer een paar dagen oud. Tijd om de eerste rode vaagtaalkaart uit te delen.  

En die gaat naar voormalig staatssecretaris van Onderwijs en Wetenschappen Jacques Wallage. In zijn boek ‘Plaats van Bestemming’ beargumenteert hij schaamteloos dat het onderwijs de afgelopen jaren beleidsresistent is gebleken voor de onderwijsvernieuwingen.

Tja, zo maakt Jacques het de PvdA wel erg makkelijk. Met dit zorgvuldig gekozen woord weet hij de schuld van het falende onderwijsbeleid moeiteloos in de schoenen van de juffen en meesters te schuiven. Zij waren het die ervoor gezorgd hebben dat het onderwijsniveau in Nederland nog altijd niet terug is op het ooit zo hoge niveau. Niet de beleidsmakers of het beleid. Daar was niets mis mee, dat beleid was perfect… Als die lastige docenten nu een beetje hadden meegewerkt…

Dat vraagt om een rode vaagtaalkaart. Nu maar hopen dat Wallage niet beleids- of anderszins resistent is voor deze serieuze waarschuwing. Aan de vaagtaalkaart zal dat niet liggen!

Frontaal onderwijs

Na decennia van onderwijsvernieuwingen is frontaal onderwijs uit den boze. Terecht natuurlijk. Frontaal onderwijs roept angstaanjagende associaties op van frontoorlogen en frontale aanvallen. Maar wat is frontaal onderwijs eigenlijk? Niets meer of minder dan die goede oude leraar die voor de klas staat en vertelt.

Frontaal onderwijs, wie daar nog aan doet loopt hopeloos achter. Een veel betere methode is het ‘nieuwe leren’, een methode die het lerend vermogen van de leerlingen faciliteert. En dat, ja dat, is het resultaat van de onderwijsvernieuwingen.

Uiteindelijk wil iedere leraar zijn leerlingen nuttige kennis en vaardigheden bijbrengen. Toch is een beproefde onderwijsmethode met twee zorgvuldig gekozen woorden opeens verdacht. Zo krachtig is taal.

Frontaal onderwijs. Het klinkt gevaarlijk, maar het is zo gek nog niet.

frontaal