Tagarchief: heroverweging

Heroverwogen heroverwegingsbeleid

Alarmfase 6 voor de vaagtaalepidemie! Dat klinkt ernstig, en dat is het ook. Vorige week stonden namelijk de kabinetsbesprekingen in het teken van de ‘heroverweging’, een op het eerste gezicht saai woord met grote gevolgen.

Het begon allemaal toen de koningin in haar troonrede sprak over ‘fundamentele heroverwegingen’. En dat terwijl ze eigenlijk wilde zeggen – of niet wilde zeggen, maar wel moest zeggen – dat er zou worden bezuinigd. Daarna trok dit misleidende woord razendsnel door het hele land.

Amsterdam volgde als eerste met een grote heroverwegingsoperatie. Daarna besloten ook provincies en gemeentes stuk voor stuk duurzaam te gaan heroverwegen. Inmiddels overweegt ook de horeca de prijzen te heroverwegen, en zelfs bij mij thuis heerst sinds kort een stringent heroverwegingsbeleid.

Volgens mij is het tijd om de taal van het heroverwegingsbeleid te heroverwegen. Wie doet er mee?

Heroverweging: rode kaart voor Beatrix

De troonrede van 2009 doet aan taalkundige vernieuwing:

  • De regering zal het komende halfjaar fundamentele heroverwegingen voorbereiden…
  • De heroverwegingen moeten er ook toe leiden dat onderwijs, kennis, innovatie en ondernemerschap doelgerichter worden ingezet…
  • De heroverwegingen hebben tot doel fundamentele keuzes te maken met het oog op een economisch en sociaal krachtig Nederland.

Wat zou de koningin met deze heroverwegingen bedoelen? Volgens de van Dale is een heroverweging een synoniem voor bezinning. Maar jezelf voorbereiden op fundamentele bezinningen is lariekoek. Wie verder leest, merkt al snel dat de koningin eigenlijk doelt op doodgewone bezuiningen:

  • Om bij te dragen aan het noodzakelijk herstel van de overheidsfinanciën zal onderzocht worden waar met 20 procent besparing maatschappelijke doelen kunnen worden gerealiseerd

En daar komt de aap uit de mouw: vermomd in vaagtaal en verkocht met het aloude meer doen met minder geld, gaan we gewoon ordinair bezuinigen.

Voor deze heroverweging krijgt de koningin een rode kaart.