Tagarchief: frontaal onderwijs

Tijd voor onderwijslingobingo!

Het onderwijs bevindt zich al jaren in een gevoelige spagaat. De kennisbalans slaat negatief door en de excellente knowledgetransfer dreigt te bottlenecken doordat docenten vanuit twee paradigma’s moeten werken. Aan de ene kant is er het hopeloos verouderde frontale onderwijs. Je weet wel, een docent die voor de klas staat en doceert. Aan de andere kant is er het leren leren in de onderwijsproeftuin vol input-troughput-output, POP’jes en co-makership van de student, waarbij het zelflerende vermogen gestimuleerd wordt om zo tot kosteneffectieve maar tegelijkertijd rendementsverhogende kennistransfer te komen.

In deze onderwijscontext kan een onderwijslingobingokaart niet uitblijven!

Meer vaagtaalbingokaarten.

Frontaal onderwijs

Na decennia van onderwijsvernieuwingen is frontaal onderwijs uit den boze. Terecht natuurlijk. Frontaal onderwijs roept angstaanjagende associaties op van frontoorlogen en frontale aanvallen. Maar wat is frontaal onderwijs eigenlijk? Niets meer of minder dan die goede oude leraar die voor de klas staat en vertelt.

Frontaal onderwijs, wie daar nog aan doet loopt hopeloos achter. Een veel betere methode is het ‘nieuwe leren’, een methode die het lerend vermogen van de leerlingen faciliteert. En dat, ja dat, is het resultaat van de onderwijsvernieuwingen.

Uiteindelijk wil iedere leraar zijn leerlingen nuttige kennis en vaardigheden bijbrengen. Toch is een beproefde onderwijsmethode met twee zorgvuldig gekozen woorden opeens verdacht. Zo krachtig is taal.

Frontaal onderwijs. Het klinkt gevaarlijk, maar het is zo gek nog niet.

frontaal