Categorie archief: Vaagtaalverkiezing

Veerkrachtige kwaliteitsvensters – vaagtalige genomineerden deel 2

In de aanloop van de Vaagtaalverkiezing 2014 hier het tweede tweetal genomineerde woorden: kwaliteitsvenster en veerkrachtzorg.

kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen heeft een kwaliteitsvenster ontwikkeld. Dat venster “geeft patiënten en andere geïnteresseerden inzicht in onderwerpen die iets zeggen over de kwaliteit van dat ziekenhuis…”

Nu geeft een venster uitzicht op iets, geen inzicht. Of geeft het venster uitzicht in de ‘keuken’ van een ziekenhuis? Ondanks de uitleg blijft de term ‘kwaliteitsvenster’ vaag, zeker omdat het niets zegt over de kwaliteit van het ziekenhuis, maar slechts inzicht geef in onderwerpen die ‘iets’ zeggen over die kwaliteit.

Het had nog erger gekund. Voor hetzelfde geld was het geen kwaliteitsvenster, maar een quality window!

(https://www.nvz-kwaliteitsvenster.nl/ziekenhuizen/2400#).

Veerkrachtzorg
Eind 2013 presenteerde de Nationale DenkTank “tien oplossingen om veerkrachtzorg te bevorderen”.
Veerkrachtzorg, dat klinkt inspirerend, energiek en dynamisch. Maar, wat is het eigenlijk: “het vermogen om je aan te passen en eigen regie te voeren bij fysieke, mentale en sociale uitdagingen in het leven.”

De eigen regie voeren, wat de DenkTank ook wel ‘zelfregie’ noemt, klinkt goed. Net als de oplossingsrichting ‘uitkomstfinanciering’. Die term verdient een nadere definiëring, toch? Dit zegt de DenkTank: “Vooruitstrevende medisch specialisten hebben zelf de inhoudelijke expertise en drive om relevante en meetbare indicatoren te bepalen en draagvlak te creëren voor het gebruik ervan.”

Meetbare indicatoren, dat is inderdaad heel vooruitstrevend. Bij veerkrachtzorg komt bij mij echter nog steeds het beeld voor ogen van die oude moeder in het verpleeghuis. Haar infuus raakt los en gezien de enorme veerkracht van het verpleeghuispersoneel wordt de dochter twee steden verderop gebeld om het infuus weer aan te koppelen. Die taak zit immers niet meer in het zorgpakket. Daar wordt van de mantelzorgers ‘zelfregie’ gevraagd. Dan gaat het kwaliteitsvenster toch echt op zwart.

(http://www.nationale-denktank.nl/2013/12/eindpresentatie-ndt2013-bouwen-aan-een-betere-gezondheidszorg-doe-je-niet-alleen)

Vaagtalige genomineerden (deel 1)

In de aanloop van de Vaagtaalverkiezing 2014 hier alvast wat wetenswaardigheden over twee vroeg genomineerde woorden: ombuiggesprek en onderzeebootchristen.

Ombuiggesprek
Medio mei stond in de media het ombuiggesprek centraal. Iedereen die van plan is om naar het mbo te gaan, die krijgt een intakegesprek (dat voeren ze niet, dat krijgen ze). Als zo’n potentiële mbo’er dan een studie kiest die té populair is, dan transformeert het intakegesprek zich tot een ombuiggesprek.

De gespreksleiders proberen de leerling tijdens dit ombuiggesprek in een technische richting te duwen. Daar zijn immers de tekorten. Maar vrees niet: “ombuiggesprekken zijn geen ompraatgesprekken”.

(http://www.nd.nl/artikelen/2014/mei/13/vakmanschap-is-meesterschap)

onderzeebootchristenen

Onderzeebootchristen
Onderzeebootchristenen, ook wel passieve christenen genoemd, duiken traditiegetrouw op tijdens de kerstnacht, verblijven tijdens de kerstnachtdienst boven water om vervolgens weer onder de golven te verdwijnen.

Met man en macht probeert de Protestantse Kerk die onderzeebootchristenen te activeren tot een langer bovenwaters bestaan. Maar helaas, na kerst kunnen de noodstoeltjes weer een jaar de kerkkrochten in.

(http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2844/Archief/archief/article/detail/3560073/2013/12/11/Onderzeebootchristenen-lokken.dhtml

Nomineren
Zelf ook woorden of uitdrukkingen nomineren voor de Vaagtaalverkiezing 2014? Dat kan. Zet je nominaties hieronder als commentaar of stuur een mailtje naar arjen@vaagtaal.nl.

Vaagtaalverkiezing 2013: nu stemmen!

Integraal vaagtaalbezuinigingsstreefbeleid

<<Stem op de vaagste vaagtaal van 2013>>

Wat een ellende, dat wil je niet weten! Ik zal het je dus maar even uit de doeken doen. Ik lig in een akelige vechtscheiding en ik hebt ook nog eens een onderwaterhypotheek. In de huidige participatiesamenleving betekent dat bittere armoede, dat snap je wel. Toch is helaas het momentum van de intrahuwelijkse integrale samenwerking definitief voorbij, zodat het me niet lukt om aan een toekomstvaste structurele oplossing te werken, dat begrijp je.

Maar toch, het is dus duidelijk wel tijd voor harde beslissingen. Mijn streefbeleid voor de deze transitieperiode is dan ook om mijn persoonlijke crisis goed uit te bodemen, anders wordt het never nooit meer niets met m’n zielenrust. Wat denk je, gaat dat lukken met horizontaal beleid? Nou ja, als zelfs dat niet werkt, dan brengt dus wel een vleugje mindfullness uitkomst, dacht ik zo.

<<Stem op de vaagste vaagtaal van 2013>>

Vaagtaalverkiezing 2013 | de genomineerden

 • Participatiesamenleving | van de overheid hoef je geen hulp meer te verwachten
 • Uitbodemen | hoe dat gaat, weet niemand, maar ooit vind je weer vaste grond onder je voeten
 • Transitie | een organisatie in transitie? Dat is even een dynamische toko, daar wil ik werken!
 • Integraal samenwerken | dat is pas écht en duurzaam en verbindend samenwerken
 • Vechtscheiding | omdat een gewone scheiding zó 2012 is
 • Mindfullness | met een geest vol vaagtaal lacht het levensgeluk je tegemoet en wordt je buik ook nog eens plat
 • Momentum | nu is het juiste momentum om af te vallen! Inclusief jojo-effect, want momentum, dat zijn duidelijk zichtbare bewegingen, omhoog én omlaag
 • Harde beslissingen | je neemt een beslissing en je houdt je daaraan, of die nu bikkelhard of boterzacht is
 • Onderwaterhypotheek | onderwaterwonen! Meedoen aan deze nieuwste rage? Vraag bij je bank naar de passende onderwaterhypotheek
 • Dat wil je niet weten | maar ik vertel het je dus lekker toch
 • Horizontaal beleid | even een definitie: “het zogenaamde mainstreamingsbeleid, waarbij alle sectoren betrokken worden bij dat gelijkekansenbeleid en gestimuleerd worden om het beleid in hun departement op te nemen.” ’t Is maar dat je het weet
 • Streefbeleid | sommige dingen zijn weliswaar uitermate politiek correct, maar in de praktijk onhaalbaar. De oplossing voor deze onmogelijke spagaat: het geheel vrijblijvende streefbeleid
 • Structurele oplossing | als na een harde beslissing de gewone oplossing de problemen toch niet helemaal oplost, is er altijd nog de structurele oplossing
 • Toekomstvast | wat is dat? Een structureel harde toekomstbestendige oplossing?
 • Dus | het jaar 2013 bood dus best wel weer veel vage woorden, oude bekenden en nieuwe verzinsels.

<<Stem op de vaagste vaagtaal van 2013>>

‘Over je schaduw heen springen’ vaagste vaagtaal van 2012

‘Over je schaduw heen springen’ is de vaagste vaagtaal van 2012 volgens de ruim 1600 deelnemers aan deze vijfde editie van de verkiezing. Ook de ‘speerpuntoverstijgende acties’ doen het goed met een tweede plaats. ‘Skyboxificatie’ staat op de derde plaats, gevolgd door ‘de voorkant van het probleem’ en ‘een stip aan de horizon zetten’. Meer lees je in de Vaagtaal!

Het was dit keer een politiek vaagtaaljaar. Het hele jaar springen politieke partijen en hun leiders al haasje over hun eigen schaduw om het eerlijke verhaal te vertellen. Kiezers laten zich echter niet langer in de luren leggen en zetten graag een stip achter deze taal, al ligt die stip dan ver achter de horizon. Het is, kortom, tijd voor de eigen verantwoordelijkheid. We laten de duurzame dynamiek over aan de heren en dames politici en gaan zelf weer duidelijke taal gebruiken.

Speerpunten

Moeilijke speerpunten

Hoewel ‘over je schaduw heen springen’ de Vaagtaal Award in de wacht sleepte, zorgde ‘eerlijke productie’ (geëindigd op een eervolle achttiende plaats) voor een paar heftige emoties over zeer leugenachtige productspecificaties.
‘Zich herpakken’ (twaalfde plaats) maakt de onoverbrugbare taalkloof tussen Nederland en Vlaanderen duidelijk. Nauwelijks Vlaamse stemmen, maar wel flink wat Nederlandse stemmen. In Vlaanderen is ‘zich herpakken’ kennelijk een overduidelijke uitdrukking, terwijl in Nederland politici zich vooral moeten herpakken in een hernieuwde poging om bruggen te slaan tussen de politiek en het volk.

Speerpunten

 

Vijf jaar Vaagtaalverkiezing

2012

 1. over je schaduw heen springen
 2. speerpuntoverstijgende acties
 3. skyboxificatie

2011

 1. in je kracht staan
 2. het heeft mijn aandacht
 3. decontextualiseren

2010

 1. ik heb zoiets van
 2. 2.0
 3. mensenmens

2009

 1. je ding doen
 2. een stukje
 3. proactief

2008

 1. iets een plekje geven
 2. proactief
 3. het kan toch niet zo zijn dat

Uitslag vaagtaalverkiezing 2012

Het eerlijke verhaal over de Vaagtaalverkiezing 2012

Het is weer zover, je staat voor moeilijke keuzes! De problematiek van de skyboxificatie noopt immers tot herstelbeleid, waarbij eerlijke productie tot de belangrijkste contextuele kenmerken behoort. In deze volle projectencarrousel kun je dan ook niet anders dan over je eigen schaduw heenspringen. Maar, daarvoor moet je je eerst wel even flink herpakken.

Het zijn grote uitdagingen waar we voor staan in deze tijd van speerpuntoverstijgende acties. Hierbij is de voorkant van het probleem dat iedereen zegt naar de toekomst te kijken, en dat is lastig. In het kader van zowel de lokale worteling als de duurzame dynamiek is het ambitieniveau dan ook hoog bij deze verkiezingen.

Neem je eigen verantwoordelijkheid en zet een stip aan de horizon.
Ga voor een gezondere keuze en stem meteen op de vaagste vaagtaal van 2012!

Vorig jaar was ‘in je kracht staan’ de winnaar.

‘In je kracht staan’ wint vaagtaalverkiezing 2011

De uitdrukking ‘in je kracht staan’ is de vaagste vaagtaal van 2011. Op flinke afstand volgen ‘het heeft mijn aandacht’, ‘decontextualiseren’ en ‘duurzaamheid’.

Op uw ‘Mijn vaagtaal’ kon heel taalminnend Nederland ‘in zijn kracht staan’ door te stemmen op de vaagste vaagtaal. Taal ‘heeft mijn aandacht’, dat zeggen we allemaal, maar past dat wel bij ons ‘ambitieniveau’? Tijd voor een ‘verdiepingstraject’ ‘duurzaam’ taalgebruik, natuurlijk zonder de uitkomst te ‘decontextualiseren’. Vandaar deze ‘beleidshandreiking’ van de vaagtaalredactie. Gelukkig is de verkiezing een heus ‘lifestyle-event’ geworden, passend bij ‘het nieuwe werken’, en onder het genot van een glaasje ‘functionele zuivel’.

Meer over de uitslag van de Vaagtaalverkiezing 2011

Citaten top 10 Vaagtaalverkiezing 2011

Vaagtaalverkiezing 2011 uitslag als pdf

Vaagtaalverkiezing
Bijna 1500 mensen deden mee aan de vierde editie van de Vaagtaalverkiezing. Ruim 27 procent stemde op ‘in je kracht staan’. Deze vage uitdrukking heeft daarmee de titel vaagste vaagtaal van 2011 gewonnen.

Honderden enthousiaste taalliefhebbers nomineerden het afgelopen jaar hun vaagste woorden en uitdrukkingen. De vaagtaalredactie selecteerde vervolgens uit alle inzendingen twintig woorden en uitdrukkingen. In september en oktober kon iedereen via www.vaagtaal.nl stemmen op maximaal drie van de genomineerde woorden.

Duurzaam decontextualiseren
De vaagtaalverkiezing bevatte ook een enquête. Daaruit bleek dat mensen zich vooral ergeren aan woorden die ze zelf vaak tegenkomen. De huisvrouw doet de boodschappen en stuit in haar zoektocht naar melk op ‘functionele zuivel’. De mannelijke kostwinner weet zich geen raad met het veeleisende ‘nieuwe werken’. De Drenthenaar ergert zich groen en geel aan het ‘ambachtelijke’ karakter van zijn provincie. En bejaarden willen niks weten van ‘resomeren’ – de 2.0-verwerking van hun stoffelijk overschot.

uitslag Vaagtaalverkiezing 2011

Tekst Vaagtaalrede 2011 | de troonrede van de taal

Leden van het taalliefhebbersgilde,

Ons land maakt taalkundig moeilijke tijden door. Vanuit deze visie wil Vaagtaal de problemen van vandaag aanpakken en de kansen voor morgen creëren. Dat doet zij in de vaste overtuiging dat de kracht van het Nederlands zit in de ruim 23 miljoen gebruikers van het Nederlands.

Hierbij hoort een kleine en krachtige Vaagtaalredactie, die taalgebruikers en taalconsumenten meer ruimte geeft. Om die reden komen we tot voorstellen om het taalgebruik te ontvagen, om zo creativiteit en innovatie te stimuleren. Het terugdringen van de talige bureaucratie biedt taalgebruikers meer mogelijkheden om hun vakmanschap te ontplooien.

De operatie om Vaagtaal uit het Nederlands te weren gaat aan niemand ongemerkt voorbij. Voor vrijwel iedereen daalt in het komend jaar de vaagtaalwoordenschat. Tal van soorten vaagtaal – ambtenaritis, managementspeak, zorggezemel – worden versoberd. Het uitganspunt van de Vaagtaalredactie is dat mensen niet gebaat zijn bij vaagtaal. Zij voert daarom een beleid dat taalkundige zelfstandigheid en maatschappelijk betrokkenheid bij taalkundige vraagstukken stimuleert.

Op tal van terreinen zijn structuurversterkingen nodig om het Nederlands toekomstbestendiger te maken. De toenemende invloed van het Engels in onze taal en de verschuivingen in de mondiale verhoudingen vragen om een actieve opstelling in de wereld.

Leden van het taalliefhebbersgilde,

Het is een zware taak die ons te wachten staat. Laat uw stem daarom niet verloren gaan en vervoeg u onverwijld ter adresse van de Vaagtaalverkiezing.

Vaagtaalverkiezing 2011 van start

==> Ga hier stemmen <==

Sta je in je kracht? Doe dan mee met de Vaagtaalverkiezing, hét helemaal top lifestyle-event voor nieuwe- en ouwetijdskinderen die meevechten voor duurzaam taalgebruik, en de bestaande taalkundige kaders durven te verlaten om vaagtaal voorgoed te resomeren.

Geniet van onze talige beleidshandreiking en stap in de nieuwe werkelijkheid van duidelijke taal 2.0. Grijp je kans, want we gaan de misschien wel de beste poll van Nederland kick-offen: breng je stem uit op de vaagste woordjes en uitdrukkinkjes van 2011!

Ga naar jouw Mijn Vaagtaal en breng je stem uit onder het genot van een heerlijk glaasje functionele zuivel vergezeld van een ambachtelijk-biologisch gebakken fabrieksbroodje, terwijl je gesitueerd bent in een stilstaande trein die, weliswaar voorzien van onboard internet,  kennelijk toch te kampen heeft met logistieke problemen.

Vind je het stembiljet te gedecontextualiseerd of vrees je voor een heroverwogen waterbedeffect? Volg dan een vaagtaalverdiepingstraject op www.vaagtaal.nl of gooi een speer in de wei met een mailtje naar info@vaagtaal.nl. Wees gerust, jouw mailtje heeft de volle aandacht van onze gepassioneerde customer caretakers!

Doe mee aan de twitteractie – tot 14 september – en win een exemplaar van het boek ‘Vaagtaal’.

Vaagtalige oogst

Helemaal top! Het go-lifemoment van de Vaagtaalverkiezing 2011 nadert gestaag en de nominaties rollen binnen zodat we op 1 september de stemronde kunnen uitrollen, hetgeen geheel overeenkomt met ons ambitieniveau. Wel moeten we nog even een speer in de wei gooien. We hebben immers een stip aan de horizon gezet om een stukje kwaliteit naar de lezer toe te leveren om duidelijke taal te borgen naar de toekomst toe.

Met de inzet van kennismanagement en ketendenken pakken wij dit op. Vaagtaal is immers een lerende organisatie met passie, een hands-on mentaliteit en misschien wel het beste stakeholdermanagement van Nederland. Vanzelfsprekend verlaten wij volgaarne het bestaande kader om iedereen aan te klikken en zo kennis te laten maken met de nieuwe werkelijkheid van nu. Wel hebben we als uitdaging om het reorganisatieplan te kalibreren. Een stukje voortschrijdend inzicht, zeg maar.

Gelukkig konden we verdere probleemescalatie voorkomen door de brede heroverwegingen te decontextualiseren en met de kennis van nu in te springen op de lopende esthetische modelwisseling, zonder daarbij het inzetplaatje aan de onderkant te hoeven opplussen. Hoe sta jij daarin? Voelt dat goed? Mooi, dan gaan we gezamenlijk het verdiepingstraject in, maken we onze mind op en resomeren we al onze problemen.

Tijd voor een lekker glas biologisch functionele zuivel om al onze afspraken af te tikken!

Arjen Ligtvoet & Cathelijne de Busser
Performance based directors, business unit vaagtaal

Nomineer je eigen woorden en uitdrukkingen voor de Vaagtaalverkiezing 2011
Mail: info@vaagtaal.nl
Nominatieformulier: http://survey.bureaudeuitkomst.nl/index.php?sid=23668&lang=nl