Categorie archief: modewoorden

25 elementaire schrijfregels

Duidelijk schrijven is helemaal niet moeilijk. Hou je gewoon even aan de onderstaande 25 elementaire schrijfregels! Tenzij je bewust afwijkt van de regels, dan mag het weer wel.

 • 1. Schrijf voor je lezer (en doe niet aan tekstuele zelfverheerlijking)
 • 2. Weet wat je wilt zeggen (en ga niet oeverloos zwetsen)      
 • 3. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort (en voorkom een onlogische tekststructuur)
 • 4. Hou je aan één stijl (en bezondig je niet aan stijlbreuken)
 • 5. Gebruik alledaagse taal (en bezig geen ouderwetse en formele uitdrukkingen)
 • 6. Denk na over jargon (en gebruik geen woorden die de lezer buitensluiten)
 • 7. Schrijf concreet (en maak je tekst niet abstracter dan absoluut noodzakelijk is)
 • 8. Vermijd formuletaal (en zet clichés en standaardzinnen in de ijskast)
 • 9. Schrijf korte zinnen (en maak meteen korte metten met ellenlang voortkabbelende epistels die kant noch wal raken en de lezer alleen maar afleiden van waar het eigenlijk echt in feite over gaat; je begrijpt wel waar ik op doel met deze regel)
 • 10. Zet bij elkaar wat bij elkaar hoort (en voorkom tangconstructies)
 • 11. Zet woordwegwijzers in ([omdat] je lezer anders hopeloos verdwaalt)
 • 12. Formuleer positief (want niet iedereen houdt van het woordje ‘niet’)
 • 13. Vermijd voorzetseluitdrukkingen (en laat in het kader van en door middel van voortaan achterwege)
 • 14. Voorkom lijdend leed door passieve zinnen (en vermijd overmatig gebruik van wordt en worden)             
 • 15. Laat werkwoorden hun werk doen (en schrap de naamwoordstijl uit je schrijftoolbox)
 • 16. Wees kritisch over Engels (want Nederlands is simply best wel a sort of cool!)
 • 17. Vervang eufemismen (en buig je ontwijkende taal om in directe duidelijkheid)                 
 • 18. Schrijf afkortingen uit (en schrap al die ontluisterende afko’s)
 • 19. Pas op voor dodelijke bullets (en laat je opsommingen voortaan niet meer ontsporen)       
 • 20. Schrap overbodige woorden (want je lezer heeft echt geen tijd voor lange teksten)
 • 21. Let op overbodige spaties (en voor kom uit een gerukte woorden)
 • 22. Verwijder akelige voorvoegsels (en check even na of je wel duidelijk doorcommuniceert)
 • 23. Laat onnodige achtervoegsels achterwege (want die zijn in de tekstcontext van het schrijfgebeuren volkomen overbodig)
 • 24. Denk aan spelling en grammatica (leidt je lezer niet af met verassende en hindelijke taalfouten)
 • 25. Zorg voor een logische opmaak (zodat je lezer niet in visuele chaos ten onder gaat)
 • Hier zijn de 25 elementaire schrijfregels als pdf.

  Hou vaagtaal in de gaten. De komende tijd volgt meer uitleg over de regels.

  Vaagtaal Top 100. Cursus duidelijk schrijven: tekstridder.

ff chillen

De jeugd heeft de toekomst. Hun taal ook. Geleidelijk aan wordt jongerentaal onderdeel van het Nederlands. Taal leeft! Toch kan ik het niet laten mijn elfjarige nichtje een ‘wijze’ les te geven over de veranderlijkheid van taal.

‘Wist je dat chillen iets van jouw generatie is? Wij childen vroeger nooit.’

Mijn nichtje kijkt me wantrouwig aan.

‘Jullie childen niet? Wat deden jullie dan?’

‘Wij deden het eventjes rustig aan. Of we lagen wat te ontspannen op de bank’.

‘Nou, dan childen jullie dus ook, dûh!’

Pijplijnoverleg

Pijplijnoverleg, welk bedrijf doet daar tegenwoordig niet aan? Op ieder kantoor zit er dagelijks wel een pijplijnoverlegje in de pijplijn. Maar wat is een pijplijnoverleg eigenlijk?

Na een oproep in Hart van Nederland stroomde onze mailbox-pijplijn bijna over van de verklaringen voor dit mistige woord. Sommige inzenders beweren stellig dat een pijplijnoverleg een synoniem is voor werkoverleg. Je weet wel, die wekelijkse ellenlange verplichte vergadering. Wat saai! Gelukkig is er meer mogelijk. ‘Bij ons staat het voor kort overleg, en niet voor van die ultralange, saaie, eindeloze vergaderingen. Bij een pijplijnoverleg is er, zeg maar, licht aan het eind van de tunnel.’

Een heel andere verklaring komt van een verstokte Binnenhofbewoner. Die meldt dat er in de nieuwbouw van de Tweede Kamer een gangetje is dat de bijnaam ‘Pijplijn’ draagt. Deze gang is een favoriete overlegplek, vandaar de naam ‘pijplijnoverleg’. In deze betekenis is pijplijnoverleg niet minder dan parlementair overleg.

Een wel heel aardse verklaring komt van een medewerker van de NAM. ‘Pijplijnen,’ zei die, ‘dat is gewoon overleg over pijplijnen. En daarvan liggen er heel wat in de Drentse grond!’

Hartelijk dank aan alle inzenders!