Mentaal Verzuim

‘Onder invloed van de economische tegenwind, neemt het ziekteverzuim in het bedrijfsleven af. Dat is het goede nieuws. Maar het slechte is, dat het “mentaal” verzuim daarentegen juist toeneemt.’ (de Volkskrant)

Menig werknemer zit wel eens zit te niksen; even dagdromen over de vakantie of een persoonlijk onderhoud met de secretaresse in het kopieerhok. Niksen, dat is zo alledaags, daar valt voor coaches en consultants niets aan te verdienen. Of toch wel?

- Zo, meneer Dirksen, zoals u weet starten we nog deze maand met het project The Big Leap. Daarom heb ik nu bilateraatjes met alle afdelingshoofden om alle neuzen in dezelfde richting te krijgen en de verwachtingspatronen gelijk te schakelen.

- Mja, neuzen in dezelfde richting. Dat kan geen kwaad.

- Goed, zoals u weet heeft de directie mij ingehuurd om het mentale verzuim tegen te gaan.

- Mentaal verzuim?

- Ja, u kent dat wel. Uw werknemer is lijfelijk aanwezig, maar zit de hele dag te internetten of te dromen over zijn vakantie. In ieder geval doet hij niet waar u hem voor betaalt.

- Aha, hij is er wel maar toch ook weer niet.

- Heel juist, meneer Dirksen, dat is een prima omschrijving, dat had ik niet beter kunnen bedenken.

- Soms zijn ze er ook echt niet, lijfelijk dan.

- Pardon? Juist ja, maar als ze afwezig zijn, ja, dat noemen we dan ziekteverzuim. Mentaal verzuim daarentegen is als…

- Soms zijn ze niet ziek en schitteren toch door afwezigheid in de vleselijke zin des woords, dan zijn ze aan het lunchen of zitten uren op de wc. Sommigen hebben dat als kunstvorm verheven. Laatst nog, toen zat er weer…

- Ja, natuurlijk meneer Dirksen, dat is ook een mogelijkheid. A propos, ik ga verder met mijn verhaal. Zoals u weet is onder mijn begeleiding het project The Next Phase een succes geworden, met zijn allen hebben we toen het ziekteverzuim significant teruggedrongen.

- Ja, we hadden plotseling veel minder zwangerschappen. Rara hoe kan dat? Misschien coïtaal verzuim?

- Wat? Haha, meneer veroorlooft zich een grapje. Heel goed, humor motiveert. Laten we toch maar even bij de zaak blijven: exclusief zwangerschap resulteerde het project toch ook in een keurige daling. Kijk, het zat tussen de oren. Iedereen dacht dat ze het zo druk…

mentaal verzuim

- Druk druk druk.

- Juist ja. Zoals ik al zei, het zat tussen de oren. ’s Ochtends ging iedereen met z’n allen een potje klagen over de werkdruk, onder het genot van een kopje koffie. Wij hebben de medewerkers bewust gemaakt van het feit dat het eerder de perceptie van het drukhebben was, dan het drukhebben an sich.

- Ja, en dat kostte me een hoop tijd, al die bijeenkomsten en vergaderingen.

- Tja, winpunten invoeren kost tijd. Dat begrijpt toch iedereen?

- Winpunten, ach ja, zo heet dat als jullie een paar jonge vrouwen ontslaan… moest ik weer van die ambitieuze kereltjes inwerken. Zonde van mijn tijd.

- Hoe bedoelt u? Oké, ik heb wel begrip voor uw standpunt, maar het ziekteverzuim is zoals gezegd flink gedaald. Enfin, de directie heeft mij gevraagd nu een programma op te stellen om het mentale verzuim tegen te gaan, een taak waarvoor ik als emotiemanager uitermate…

- Emotiemanager? Managet u emoties of bent u een manager met een overvloed aan emoties? Hevig geëmotioneerd besprak de emotiemanager de werkweek…

- Ja, sorry dat ik u onderbreek, maar laten we…

- Zeg, hoe word je dat eigenlijk, emotiemanager?

- Nou, kijk. Ik zal het u proberen uit te leggen. Ik werk al meer dan tien jaar voor bedrijven en mijn doelstelling is het verbeteren van de werkhouding van medewerkers, dat kun je het beste voor elkaar krijgen door de emotionele gezondheid en weerbaarheid te vergroten, bijvoorbeeld door het inzetten van het instrument humor. Maar à propos, waar was ik gebleven? O ja juist, mentaal verzuim. U kent dat wel, uw medewerker zit de hele dag maar een beetje voor zich uit te staren, is niet productief. Hiervoor heb ik, zoals gezegd in opdracht van de directie, dus een programma opgesteld. U als afdelingshoofd heeft hier natuurlijk veel mee te maken, met mentaal verzuim. Door mijn programma zullen uw medewerkers weer beter bij de les blijven en daardoor meer productiviteit leveren. We houden als het ware een mentale schoonmaak, een frisse wind tussen de oren. Mag ik u vragen, wat zijn uw ervaringen met mentaal verzuim?

- Eh, sorry… ik eh… wat zei u precies?

Een gedachte over “Mentaal Verzuim

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>