Dagelijks archief: 11 augustus 2009

Werkoverleg

Vergaderingen zijn de ideale voedingsbodem voor vaagtaal. Zo ook vandaag tijdens de wekelijkse managementassistentmeeting van een bekende Nederlandse multinational.

‘We dienen het aantal stante pede opmerkingen te nihiliseren.’ (we moeten niet voortdurend als kakelende kippen door elkaar heen tetteren)

‘Vanzelfsprekend, maar we moeten elkaar wel blijven challengen om de fun hoog op de agenda te houden.’ (het moet wel leuk blijven)

‘Oké, we hebben in dit gremium nu wel lang genoeg gebraind en we zijn nog niet tot een echte out-of-the-boxoplossing gekomen.’ (we hebben ongelooflijk ons best gedaan, maar we zijn geen stap verder gekomen)

‘Nou ja, laten we er dan maar even praktisch mee omgaan, toch?’ (voorlopig doen we er niets aan)