Grondwet vaagtaal?

Artikel 1 van de grondwet luidt:

‘Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.’

Discriminatie mag niet. Dat is duidelijke taal. Toch blijkt uit een nog vertrouwelijk advies van de Raad van State dat ook duidelijke taal ruim geïnterpreteerd kan worden. Het Nederlands Dagblad schrijft hierover:

‘Het moet mogelijk blijven voor christelijke scholen om praktiserende homoseksuele docenten te weren, als hun gedrag in strijd is met de grondslag.’

En dat is al een stuk onduidelijker. Uiteraard vindt geen enkele ouder het prettig als een homoseksuele docent voor de klas van zoon of dochter ligt te vrijen met zijn partner. Net zomin als een ouder het prettig vindt als de juf het met de meester doet tijdens de biologieles. Een docent die op school seksueel praktiserend is, hoort daar niet thuis, homoseksueel of niet. Voor al het andere is artikel 1 van de grondwet overduidelijk. Daar helpt geen lieve grondslag tegen.

2 gedachten over “Grondwet vaagtaal?

  1. itsme

    hallo, is er iemand dan die mij kan vertellen in klare taal wat het woord discriminatie betekent?

  2. Björn

    Kijk Itsme, dat is een vraag naar m’n hart. Naar mijn mening is art. 1 Grondwet een van de vaagste verboden die wij in Nederland kennen. Uit de tekst van het artikel valt wel enigszins op te maken wat de wetgever oorspronkelijk met de term ‘discriminatie’ heeft bedoeld, maar het is mij duidelijk dat deze betekenis door de gemiddelde burger al lang niet meer aan het woord wordt toegekend.

    Volgens mij betekent discriminatie: ‘het maken van een onderscheid zonder dat hier een objectief en geldig argument aan te grondslag ligt’ (deze formulering heb ik overigens zelf verzonnen, dus hecht er maar niet veel waarde aan). Vandaar dat in het eerste deel van het artikel wordt bepaald dat gelijke gevallen op gelijke wijze worden behandeld. De wetgever geeft vervolgens aan dat bijvoorbeeld ‘godsdienst’ geen geldig argument kan zijn.

    Nu zijn we in Nederland inmiddels een tijdje verder en wordt de term ‘discriminatie’ volledig verkeerd gebruikt. Zo mag geen onderscheid worden gemaakt tussen mensen die wel een hoofddoekje dragen en mensen die geen hoofddoekje dragen omdat dit in strijd is met artikel 1 van de grondwet. Onzin natuurlijk; zolang er een geldige reden is voor het onderscheid is er helemaal geen sprake van discriminatie. Ook wordt tegenwoordig iemand die een ander uitmaakt voor ‘kut-Marokkaan’ beschuldigd van discriminatie. Slaat nergens op! Beledigend is het absoluut, maar niet discriminerend.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

De volgende HTML-tags en -attributen zijn toegestaan: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>